Makeup Sân Khấu Của Học Viên Hồ Hà Thu
Makeup dự tiệc cho khách ở Đồng Nai
Makeup cho cô dâu Linh Châu ngày 25/7